Eksempler på kursus- og foredragsemner

 • Flygtninge og arbejdsmarkedet.
 • Iværksætteri for flygtninge
 • Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
 • Flygtninge, kulturforskelle og integrationsbetingelser.
 • At vokse op i en traumeramt familie.
 • Interkulturelt forældresamarbejde og kommunikation.
 • Den gode modtagelse af flygtningebørn i dagpleje og daginstitution.
 • Flygtningebørn i SFO og indskoling.
 • Asylsystemet – opbygning og vilkår
 • Lovgivning og politik.
 • Kulturopfattelser og kulturbarrierer
 • Radikalisering og antiradikalisering

Kontakt os, hvis du har et forslag til kursus- eller foredragsemne