Specialiserede forløb:

  • Job nu – retter sig til nyledige, som får et større indblik i egne kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov, samt styrke jobsøgning og få udarbejdet en realistisk plan frem til jobbet.
  • Unge indsats – retter sig til ny ledige under 30 år, som får et inspirerende vejledningsforløb, der motiverer den enkelte til at være aktiv jobsøgende på en selvstændig, seriøs og realistisk måde, samt blive klædt på til at tage realistiske valg for fremtiden.
  • Flexjob outplacementforløb – henvender sig til borgere der er visiteret til fleksjob, som får vejledning med henblik på at styrke realistisk jobsøgning og får tilknyttet en jobkonsulent med henblik på at gennemføre en succesfuld formidling til fleksjob.
  • Fokusforløb – retter sig til ledige med mere end 2 måneders ledighed og til jobparate kontanthjælpsmodtagere, som får vejledning med henblik på indblik i egne kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets behov, samt får tilknyttet en jobkonsulent, med henblik på hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller tættere på arbejdsmarkedet via jobrettede aktiviteter.
  • Individuel Jobsparring – retter sig til ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som får løbende individuel sparring og kvalificeret hjælp til jobsøgningen, med det mål at skabe kontakt til arbejdsmarkedet og derigennem opnå beskæftigelse eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Alle forløb hos TUCJOB indeholder inspiration og sparring til søgning af konkrete stillinger – herunder anvendes Jobnet CV, LinkedIn, Ansøgninger/C.V, Facebook, Jobspotting. og TUCJOB`s eget virksomhedsnetværk, som er opbygget gennem mange år i branchen.