Mere om TUCJOB

Hos TUC JOB hjælper vi jobcentre med at skaffe endnu flere jobs til borgerne via vores målrettede ydelser, som alle tager udgangspunkt i de målgrupper, som vi samarbejder med Jobcentrene omkring.

Det kan gælde indsatser for Jobklare ledige, aktivitetsparate borgere, sygemeldte borgere, borgere i jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb. Og vi hjælper både medarbejderen som direktøren, der har mistet jobbet og har brug for jobsparring, coaching eller outplacement.

Ofte skal der et individuelt mentorforløb til, når borgere har brug for særlig støtte på grund af eksempelvis udfordringer med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, social isolation, psykiske lidelser, eller fremmøde til aftaler samt rod i økonomien. Hos TUC JOB møder vi borgeren borgerne i øjenhøjde og på deres præmisser? Ved at skabe gode relationer og opbygge et tillidsforhold kan vi afdække individuelle behov, muligheder, motivation, ressourcer og barrierer.

TUC JOB har lang erfaring med alle målgrupper; at hjælpe ledige, sygemeldte, fleksjobbere og borgerne i virksomhedsnære aktiviteter som job med løntilskud og virksomhedspraktik. Vores fleksible organisationsopbygning gør, at vi kan hjælpe dig og din kommune, når behovet opstår. Vi har mentorer i huset, der hurtigt kan rykke ud, samt fagpersonale når det gælder mestringsforløb for personer med psykiske udfordringer, der blokerer for, at de kan tage et job på almindelige vilkår.

Funktionsevnebeskrivelsen belyser borgerens aktuelle fysiske funktions- og aktivitetsniveau i forhold til arbejdsmarkedet eller ADL (Almindelig Daglig Livsførelse). Den indeholder en ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk vurdering af mulighederne for fremadrettet tilknytning til arbejdsmarkedet og en beskrivelse af den fremtidige indsats.

Værkstedsafprøvning gennemføres ofte fordi der er tale om en fysisk problemstiling, der har indflydelse på arbejdsevnen. I en værkstedsafprøvning kan vi afdække  ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder i forhold til borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløb afsluttes med en rapport, som har fokus på borgerens realistiske arbejdsevne og udviklingsmuligheder er afgørende for at afdække dit videre forløb.