• Tørring UddannelsesCenter Intranet?
  • Log på

TUC Historie

  

2012  26. januar  fejre Tørring Uddannelsescenter 25 års jubilæum.
2011 TUC Skole starter nyt skoleår med 10 elever – det højeste antal i skolens levetid.
TUCJOB har i udgangen af 2011 6 veletablerede afdelinger i Midt- og Sydjylland.
2009 Kompetencehuset ApS etableres.
2007 AF erstattes af jobcentre.
Job4Gruppen får rammeaftaler på landsdækkende LVU og serviceudbud.
2006 Job4Gruppen ApS stiftes i samarbejde med Cortex, Integro ApS og
Aktieselskabet Naesborg.
2005 Arbejdet med virksomhedsændring af TUC påbegyndes.
2004 TUC Partner etableres – herunder TUC Rekruttering.
2003 Andre aktører er ny betegnelse i forhold til arbejdet for AF og kommuner.
2003 Friskolen på TUC starter – i dag TUC Skole.
2000 Lov 204, Habilitetsloven vedtages Lov 204, habilitetsloven vedtages. Det betyder strukturmæssige ændringer for TUC.
1996 Revideret daghøjskolelov med grundtilskud fra kommuner som afgørende faktor træder i kraft.
1995 Den første ejendom på Bredgade ejet af Tørring UddannelsesCenter købes.
1994

Den Tværkommunale Daghøjskole deles op i 2 selvstændige enheder.

Tørring UddannelsesCenter og Tørring UddannelsesCenters Daghøjskole.

Smøgen 20 ApS etableres – i dag TUCJOB ApS.

1991  Den Tværkommunale Daghøjskole udskilles fra AOF og bliver en selvstændig enhed.
1990  EU-socialfond medfinansierer vores første projekt ”Væksthuset”.
1988  Første projekt med Vejle Amt (RACU) som samarbejdspartner.
1987  TUC´s officielle dåbsdato med Tommy Vandal som skoleleder.
1986  Tommy Vandal ansættes som skoleleder for AOF Tørring-Uldum.