Nye opgaver

Det nye år er skudt i gang og vi er glade for al den respons vi får på nye initiativer.

I Hedensted er vi glade for møder, konkret dialog og opfølgning på ønsker til nye forløb. Året er således begyndt med nye forløb:

Job nu • handler om at deltagere kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet til ordinær beskæftigelse eller påbegyndelse af uddannelse på almindelige vilkår.
Fokus • Ordinær beskæftigelse eller påbegyndelse af uddannelse på almindelige vilkår. Der arbejdes med at målrette og intensivere den enkelte deltagers jobjagt og derved bringe vedkommende tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet via:
Fleksjob forløb • Hovedformålet er, at gennemføre succesfuld formidling til fleksjob samt fastholdelse i fleksjob
Job og Sparring • hvor ledige får Individuel sparring og styrker muligheder for selvstændigt at skabe kontakt til arbejdsmarkedet og derigennem opnå beskæftigelse eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er at komme hurtigst muligt komme til en jobsamtale.

Mandag byder vi velkommen til mere end 30 deltagere på JOBNU og der er ligeledes god tilstrømning til Fokus, Job og Sparring samt fleksjob. Således tæller vi løbende ca. 130 deltagere i alt i afdelingen.

I Vejle er vi glade for at have fået forlænget rammeaftalen med et år, og året er startet godt med følgende forløb:
Værkstedsafprøvninger • Udredning og afprøvning af forskellige arbejdsfunktioner op mod deltagerens helbredsmæssige, kognitive, psykiske og sociale kompetencer og potentialer i forhold til beskæftigelse, med skriftlig rapport som typisk bruges ved afgørelser i jobcenterets rehabiliteringsteams.

Funktionsevnebeskrivelser i borgerens eget hjem • Afklaring og afprøvning af deltagerens aktuelle fysiske funktionsniveau i forhold til arbejdsmarkedet gennem samtale, undersøgelse, test og observation. Der udarbejdes en skriftlig rapport som også typisk bruges ved afgørelser i jobcenterets rehabiliteringsteams.
Outplacement forløb – Fleksjob • Hovedmålet for de deltagende borgere er, at de som led i forløbet finder ansættelse i fleksjob.

Mentor tilkøb til værkstedsafprøvninger • støtte til at gennemføre forløbet eller til forberedelse til outplacement forløbet i umiddelbar forlængelse af værkstedsafprøvningen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *