Socialøkonomiske virksomheder en ny velfærdsblanding

Men kan også ses som medvirkende til afviklingen af velfærdsstaten.

Antallet af socialøkonomiske virksomheder vokser hastigt både globalt og i Danmark, og rammerne er vide for, hvad der kaldes en socialøkonomisk virksomhed. Det kan være køkken- og cafédrift for udviklingshæmmede, købmandsbutikker og pensionater i udkantsområder, udsatte borgere beskæftiget med fremstilling af komponenter til sværindustrien, virksomheder med formål at rumme udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Christian Franklin Svensson, Ph.d. Adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde skriver i kronik på Altinget.dk, at socialøkonomiske virksomheder primært har til fælles, er troen på, at vejen frem for udsatte borgere nødvendiggør inddragelse i markedsøkonomien. Dette er netop den vinkel vi i TUC Sociale virksomheder vil arbejde for. Det er det nødvendigt, at denne type tiltag aktivt diskuteres for at modvirke en endeløs jagt efter social innovation, der påstår at løse sociale udfordringer. Det er relevant at spørge, om socialøkonomiske virksomheder bidrager til en udvikling af velfærdssamfundet, eller medvirker de til dets afvikling?

Fakta
Socialøkonomiske virksomheder er almennyttige organisationer, der producerer og sælger varer eller tjenesteydelser på et marked med henblik på at fremme det sociale formål. De geninvesterer det meste eller hele overskuddet fra forretningen i virksomheden selv.
Socialøkonomiske virksomheder har almindeligvis organisatorisk og økonomisk uafhængighed af den offentlige sektor, men de fleste i Danmark får offentlig støtte i en eller anden form, enten som overførselsindkomst til ansatte eller som puljestøtte til projekter. De har ofte den offentlige sektor som kunde i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, for eksempel som aktivering i forbindelse med overgangsydelse eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
Forskning indenfor feltet tog fat i begyndelsen af 1990’erne med to hovedtendenser indenfor feltet. Den ene tradition har fokus på tilknytning til civilsamfundet, den anden fokuserer på markedet.

Kilde: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2013.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *