Vand på TUC Integrationsportalens mølle at frivillige støttes i hjælp til integration

– men bekymrende at regeringen nu beskærer indsatsen

Det er med stor glæde at de indsatser, som TUC Integrationsportalen står for, nu bakkes op med et vigtigt initiativ fra regeringen. TUC integrationsportalen mener, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er en af de vigtigste faktorer for at undgå negative parallelsamfund. Derfor hyrer kommuner, virksomheder og enkeltpersoner TUC Integrationsportalens omfattende netværk af erfarne specialister til rådgivning, konfliktløsning, kurser, foredrag samt et mentorkorps – med netop det slutmål at skaffe jobs. Men det er vigtigt at også frivillige kræfter er med i den proces. Her har regeringen netop valgt at støtte ti gode projekter gennem en ny pulje for at sætte mere skub i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere.

Frivillige kan supplere og tilbyde noget, som hverken det offentlige eller TUC Integrationsportalen kan.
– Hos TUC Integrationsportalen er vi klar over, at vores bistand ikke kan stå alene i kampen for at få flygtninge- og indvandrere i job. Som regeringen selv har noteret sig, så kan frivillige være en stor hjælp i forhold til studie-, arbejds- og fritidsliv. Vi ser mange steder, at lokale frivillige støtter op om de udfordringer, som flygtninge og indvandrere løber ind i. For eksempel hjælp til at søge job, når man endnu ikke er så god til dansk, eller hjælp til at få et netværk i sit lokalområde. Regeringens ti nye projekter er ganske enkelt vand på vores mølle, fastslår TUC´s direktør, Helle Søndergaard.
Blandt de 10 projekter som får støtte til at styrke civilsamfundets integrationsindsats er:
· Dansk Flygtningehjælps Ungdom (DFUNK) får 445.600 kr. i støtte til et landsdækkende projekt, hvor unge flygtninge engageres i foreningens ung-til-ung-grupper
· HUSET frivilligcenter og selvhjælp Vejen får 486.826 kr. i støtte til at skabe et frivilligbaseret integrationsfællesskab omkring et cykelværksted i Vejen, hvor flygtninge og indvandrere kan lære at cykle og om trafiksikkerhed.
· Højskolen på Kalø får 97.823 kr. i støtte til at udvikle et socialt spil, som skal skabe sociale netværk mellem flygtninge og lokale på Djursland.
· Indvandrer Kvindecentret får 310.800 kr. til at etablere et mentorprojekt, hvor unge udsatte somaliske kvinder i hovedstadsområdet får støtte til at komme tættere på arbejdsmarkedet.
· RAPOLITICS får 899.480 kr. til et projekt, hvor unge flygtninge over hele landet får tilknytning til det danske samfund gennem kreative fællesskaber omkring hip hop, kunst og integration.
· Bo Trivsel og Dansk Flygtningehjælp Horsens får 770.800 kr. i støtte til at skabe et jobrettet samarbejde mellem civilsamfund, den boligsociale indsats og Horsens Kommune, så flere flygtninge kommer i arbejde gennem frivillige mentorordninger.
Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017 og udmønter de 5,2 mio. kr., som blev afsat til at styrke den frivillige integrationsindsats. Puljen udbydes igen i 2018, hvor der uddeles 2,3 mio. kr.

– Netop fordi satsningen på frivillige er så god og meningsfuld, at det er bekymrende at bevillingen beskæres fra næste år. Hos TUC Integrationsportalen havde vi gerne set langt flere samarbejder med de frivillige kræfter, som kan være med ti at skabe helhedsløsninger – og ikke mindst få flygtninge og indvandrere i job som er vores store mål, siger Helle Søndergaard.

Se mere her:

http://uim.dk/nyheder/2017-10/frivillige-kraefter-understotter-integrationsindsatsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *