Vand på TUC Integrationsportalens mølle at frivillige støttes i hjælp til integration

Vand på TUC Integrationsportalens mølle at frivillige støttes i hjælp til integration

– men bekymrende at regeringen nu beskærer indsatsen Det er med stor glæde at de indsatser, som TUC Integrationsportalen står for, nu bakkes op med et vigtigt initiativ fra regeringen. TUC integrationsportalen mener, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er en af de vigtigste faktorer for at undgå negative parallelsamfund. Derfor hyrer kommuner, virksomheder og enkeltpersoner […]